Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

a) Zaupnost podatkov
Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu motornaolja.com ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.
V skladu z načelom sorazmernosti upravljalec spletnega mesta motornaolja.com, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.).
Ker je skrb za varovanje osebnih podatkov prioritetna ima podjetje Lubis d.o.o. v skladu z 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov sklenjene oz sprejete naslednje pravilnike:
• Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
• Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe elektronske pošte
• Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe interneta
• Vsi zaposleni pri Lubis d.o.o. so dolžni podpisati izjavo o Varovanju osebnih podatkov

b) Ravnanje s podatki
Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se šteje za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.
Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

c) Soglasje za obdelavo osebnih podatkov
Uporabnik spletnega mesta motornaolja.com izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov, telefonska številka uporabnika ter spol uporabnika (ki se zbira izključno za namen dobrega poslovnega komuniciranja).
Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu na spletno mesto motornaolja.com.
Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež podjetja Lubis d.o.o.

d) Omejitve zaradi varstva osebnih podatkov
Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.
Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje: 
1. vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
2. uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

e) Hramba podatkov
V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja podjetja Lubis d.o.o., urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.